System AML to zaawansowane narzędzie, które wyjaśnia i upraszcza złożone procesy związane z przestrzeganiem przepisów antypraniem pieniędzy (AML). Dla biur rachunkowych i innych instytucji finansowych, system ten oferuje prosty w użyciu interfejs do monitorowania transakcji, oceny ryzyka, wykorzystania list sankcyjnych i generowania wymaganej dokumentacji. Jego inteligentne funkcje wykrywania i raportowania pomagają w efektywnym zarządzaniu obowiązkami AML/CFT.

Oferowane produkty/usługi:
– System AML
– Automatyczna weryfikacja
– Inteligentne wykrywanie
– Raportowanie do GIIF